رله‌های حفاظتی

در مواردی که ولتاژ برق بیش از حد مجاز تغییر می‌کند، رله  بخشی از مدار را با استفاده از باز کردن کلیدهای قدرت قطع میکند تا از دستگاه‌های مصرف کننده حفاظت کند. به طور کلی می‌توان گفت وظیفه اصلی رله حفاظتی، محافظت از مصرف کننده‌های برق در برابر تغییرات کمیت‌های الکتریکی و فیزیکی است. 

محصولاتی که تکاب الکتریک در این زمینه ارائه می‌کند: