درباره تکاب الکتریک

تکاب الکتریک به عنوان زیر مجموعه گروه صنعتی تکاب در حوزه تولید و تامین تجهیزات برقی فعالیت خود را با قوت آغاز کرده است. این مجموعه بـا برخورداری از شـبکه بازرگانی موثـر در بین تامین کنندگان داخلی و خارجی و نیـز تیـم فنــی مهندسـی و بازرگانی، توانسته است خدمـات خـود را در قالب ساخت، تجهیز و اجرای پـروژه‌هـای تابلوهای برق فشار ضعیف وفشار متوسط و همچنین تامین تجهیزات الکتریکی محصولات فشار ضعیف، اتوماسیون و فشار متوسط از برندهای مطرح اروپایی و آمریکایی، بـه صنایـع کشـور ارائه نماید. عضویت در سندیکای برق ایران و انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایـران گواهی بر صحت این مدعاست.

پروژه‌های ما

تصور کنید، ما آن را می‌سازیم.

گـروه صنعتـی تکاب با تکیه بر فعالیت شرکت‌های زیر مجموعه خود، توانسته است در راستای تحقق رویای خود، که همانا ایرانی مترقی اسـت، گام بر دارد. تحقق ایرانـی پیشرفته، تنها بـا توسعه ی صنایع کشـور و صرف فعل خواستن توسـط سرمایه انسانی متخصص و متعهد، دست یافتنی است. اجـرای پـروژه هـای متنوع توسط گروه صنعتی تکاب کـه همگی منطبق با استاندارد‌های ملی و بین‌المللی اسـت، گواهی بر این مدعاست.

0
پروژه تکمیل شده
0
مشتریان راضی
0
نیروی متخصص
0
تجهیزات‌وماشین‌آلات

نیاز به راهنمایی یا مشاوره دارید؟!

       همین حالا تماس بگیرید!

همین حالا تماس بگیرید!